HAMK ønsker alle besøgende på hjemmesiden 


ET GODT NYT MOTORSPORTSÅR 


Desværre er vores hjemmeside ud af drift.


En ny forbedret hjemmeside på vej - den vil senest være aktiv i begyndelse februar 2023.


Du bedes allerede nu reservere mandag den 27. februar, kl. 18:00 til årets generalforsamling. Indbydelse og dagsorden udsendes rettidigt pr. mail i begyndelsen af februar måned 2023.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være HAMK i hænde senest den 1. februar.


Har du husket at betale dit medlemskab af HAMK?


HAMK's Kontingentsats for 2023 er:


Aktivt medlem inkl. grundlicens 850,00 kr.
Ungdomsmedlem inkl. grundlicens (under 18 år) 475,00 kr.


Almindeligt medlem uden licens 400,00 kr.
Prøvemedlemsskab, gælder kun 3 måneder 100,00 kr.


Alle licenstyper er inkl. DASU's medlemsblad Autosport


Kontingentet skal betales via overførsel til klubbens konto i Sparekassen Kronjylland på reg.nr. 6193 kontonummer. 0011823467.


Indtil udgangen af januar kan du bestille din licens, og udnytte DASUs licensrabat på 25%, som gælder hele januar måned.


Kontakt under opdateringen af hjemmesiden:
Kasserer
Britta Bjært Sørensen
Mobil: 2944 1596
Mail: kasserer@hamk.dk


Formand
Viggo Johansen
Mobil: 2225 0430
Mail: formand@hamk.dk