Medlemskontingent 2021.

Kontingentet skal betales via overførsel til klubbens konto i Kronjylland på

Reg.nr. 6193 – Kontonr. 0011823467 – Betalingsfrist 30.12.2020.
Medlemmer der ikke har betalt senest den 30.12.2020, udmeldes automatisk af DASU

PRISER 2021:
Aktive medlemmer – inkl. AUTOSPORT: kr. 850,-
Ungdomsmedlemmer (u/18 år) – inkl. grundlicens, inkl. AUTOSPORT: kr. 475,-
Alm. passive medlemmer – inkl. AUTOSPORT: kr. 400,-
Prøvemedlemsskab – 3 mdr. – inkl. AUTOSPORT: kr. 100,-

Licens indløses direkte hos DASU ved log-in med dit medlemsnummer: https://www.dasu.dk/medlemslogin

Indmeldelse af nye medlemmer sker hos kasseren:
Kasserer / Sekretær
Irma Jørgensen
Mail: irma-pej@waoomail.dk
Mobil: +45 6128 5634

Facebook User Timeline

Close