Medlemskontingent 2022.

Kontingentet skal betales via overførsel til klubbens konto i Kronjylland på

Reg.nr. 6193 – Kontonr. 0011823467 – Betalingsfrist 30.12.2021.
Medlemmer der ikke har betalt senest den 30.12.2021, udmeldes automatisk af DASU

PRISER 2022:
Aktive medlemmer – inkl. AUTOSPORT: kr. 850,-
Ungdomsmedlemmer (u/18 år) – inkl. grundlicens, inkl. AUTOSPORT: kr. 475,-
Alm. passive medlemmer – inkl. AUTOSPORT: kr. 400,-
Prøvemedlemsskab – 3 mdr. – inkl. AUTOSPORT: kr. 100,-

Licens indløses direkte hos DASU ved log-in med dit medlemsnummer: https://www.dasu.dk/medlemslogin

Indmeldelse af nye medlemmer og sker hos kasseren:
Kasserer
Britta Sørensen
Mail: kasserer@hamk.dk
Mobil: +45 2944 1596

Øvrige henvendelser bedes rettet til:
Formanden
Viggo Johansen
Mail: formand@hamk.dk
Mobil: +45 2225 0430

Facebook User Timeline

Close