Klubaften den 30. nov. 2017

 In Nyheder

Klubliv, ressourcer og fremtid – torsdag den 30. november kl. 19
Fremmøde på 9 personer hvor der blev snakket om hvordan der kunne skabes nyt klubliv, nye / flere ressourcer / hænder samt fremtid i HAMK.
Der kom mange gode inputs og forslag, som der kan arbejdes videre med.

Facebook User Timeline

Close