Generalforsamling – onsdag den 21. februar 2018 på Bygholm Landbrugsskole

 In Nyheder

Der skal vælges en ny formand, genopstiller ikke, og 2 nye bestyrelsesmedlemmer, villige til genvalg.
Venligst sæt hovederne i blød til mulige kandidater og send forslag til info@hamk.dk
Bestyrelsen ønsker at det bliver en hyggelig social aften, hvor vi starter med spisning kl. 18, evt. efterfulgt af et foredrag, og ca. kl. 19.30 afholdes generalforsamlingen.
Forslag til HAMK i 2018, gode ideer eller andet relevant modtages gerne på info@hamk.dk.
HUSK tilmelding til spisning til irma-pej@waoomail.dk
Menu og pris følger.

Facebook User Timeline

Close