GENERALFORSAMLING I HAMK

 In Nyheder

Husk generalforsamling onsdag den 20. februar 2019, kl. 19.00, på Bygholm Landbrugsskole for foreningens medlemmer.
Vi starter med spisning kl. 18.00 (gratis for foreningens medlemmer), hvorefter generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Ikke-medlemmer er velkomne til at spise med (for egen regning), men ikke til generalforsamlingen. Husk tilmelding til spisning senest 13. februar 2019 på mail, irma-pej@waoomail.dk, eller tlf. 6128 5634.

Venlig hilsen Horsens Automobil og Motor Klub Irma Jørgensen – kasserer

NB. Husk at betale kontingent for 2019 før generalforsamling, da man først er medlem, når kontingentet er betalt. (De fleste har allerede betalt).

Facebook User Timeline

Close