100 års jubilæum – 7. marts 2021 – En stor dag for HAMK

 In Nyheder

Den 7. marts 1921 satte nogle motorinteresserede herrer fra Horsens sig sammen, og stiftede Motorklubben Sport, som senere blev til HAMK.

Desværre er det på grund af COVID19 restriktionerne ikke muligt at fejre jubilæet på dagen. Det vil blive fejret, når vi atter kan mødes i større forsamlinger.

Herunder en afskrift af det første referat fra Stiftelsen og klubbens første arrangerede løb.

”Motorklubben ”Sport” blev stiftet d. 7. marts 1921, ved en lille sammenkomst i Haandværkerforeningen, Af Vald-Hansen, Burchardt-Nielsen, Brandt, Christensen og Bøgh. Klubben fik ved “Daaben” et par ”Flasker Godthumør”.

Ved en senere Sammenkomst vedtoges det at kalde Klubben ”Horsens Motorklub”, og sørge for at samle så mange Motorcyklister og Motorinteresserede som muligt. Stifterne havde i de påfølgende Dage et stort Arbejde, særlig Brandt, han kørte baade Nat og Dag, ja hans Maskine var aldrig kold, det lykkedes ham at samle ca. Tyve aktive og en Del passive Medlemmer.

Stifterne udarbejdede Propositioner til et Løb, som skulde afholdes for at vække Interessen for Motorsporten i Horsens. Allerede d. 20. i samme Maaned afholdtes det første Løb, der blev en stor Succes, og Interessen for Motorsporten i Horsens var derved fastslået. Dette løb foregik fra Horsens over Odder – Aarhus – Skanderborg – og til Horsens igen, der kørtes med to Hastigheder.

Deltagerne var Sv. Munkedal – B. Eefsen – Tømrerm. Hagensen – Lauge Hansen – Plough – Danielsen – Portør Nielsen – Konditor Dall – Brandt – W. Nielsen – Motor Jensen – J. Petersen – Brunicardi – Vald. Hansen – Svalberg – Rasmussen – Postbud Hansen – Korsbjerg, Vejle.

Der kørtes fra Rådhuset kl. 1. B Christiansen var starter – Alle undtagen Munkedal der væltede i Stensballe gennemført Løbet. Til dette Løb havde Q Sørensen ”Auto” udsat et Dæk, som blev vundet af Konditor Dall, A.S. Andersen udsatte en Lygte, som blev vundet af B. Eefsen. Klubbens første Præmie blev vundet af Portør Nielsen.
Præmieuddelingen foregik på Bygholm Parkhotel, der var fælles Kaffe, hvorefter dansen gik lystig indtil kl. 12.”

Facebook User Timeline

Close